Arkivportal för Sundsvalls kommuns ritningsarkiv

Så här söker du i arkivet:

Du kan använda ett eller kombinera de fält som finns nedan för att få fram ett så bra sökresultat som möjligt.

Exempel: Skriv in fastighetsbeteckningen du söker efter i fältet Fastighetsbeteckning. Om du vet vilket år bygglovet beviljades kan sökningen kombineras med År. Om du vet ärendenummer och-/eller den handlingstyp du söker så kombinerar du även med de sökfälten.

Exempel: En geoteknisk undersökning kan sökas fram i fältet Geonummer om man har tillgång till det fyrsiffriga geonumret (måste innehålla 4 siffror, annars fyll upp med nollor, ex. GU 0046). En geoteknisk undersökning kan även sökas fram med hjälp av fältet Fastighetsbeteckning kombinerat med fältet Handlingstyp (skriv GU i det fältet).

Sortera och ladda ned:

Klicka på en rubrik för önskad sortering, klicka igen för omvänd ordning.

Klicka på "symbol" för att ladda ner filen.

Begrepp:


  • Klicka på en rubrik for önskad sortering, klicka igen för omvänd ordning.
  • Klicka på för att ladda ner filen.
  • Klicka på för att visa metadata.
Fastighetsbeteckning
År
Ärendenummer
Geonummer
Handlingstyp